Esthetische kwaliteit

 

.

Nagegaan moet worden of het esthetisch beoogde doel haalbaar is.

Het ontwerp moet daartoe helder zijn en goed verklaarbaar.

Buitensporige kneuterigheid, waardoor ingewikkelde details ontstaan en de uitvoering en het onderhoud in de toekomst onnodig duur worden, moet worden uitgesloten.

WhatsApp chat